Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 Sofitel Athens Airport

Ανάλυση θεματολογίας

Επιμέρους θέματα που θα τεθούν και συζητηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου είναι:

 • Οι μεταβολές στις προτιμήσεις των διαφημιζομένων και οι νέες υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτές.
 • Η συμπεριφορά του κοινού, ειδικά των ‘δυναμικών’ target groups, τόσο στην κατανάλωση όσο και στην προώθηση και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.
 • Η στρατηγική επενδύσεων των καναλιών - αλλά και άλλων παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου - και οι επιχειρηματικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία.
 • Οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται από τους παίκτες της αγοράς, ειδικά στην αγορά διαφήμισης αλλά και στην ανάλυση δεδομένων (data analytics).
 • Το brand management των broadcasters και digital video providers ως εργαλείο ανάδειξης του ποιοτικού διαφημιστικού περιβάλλοντος ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι δυνατότητες δυνητικών συμμαχιών.
 • Ο ρόλος και ο αντίκτυπος των παγκόσμιων πλατφορμών (π.χ. Facebook, YouTube) στη διάθεση περιεχομένου και στη διαφημιστική αγορά.
 • Οι πιθανές μεταβολές στην δομή του κλάδου, με την αυξανόμενη παρουσία τόσο των παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης όσο και των εταιρειών που προέρχονται από τα Νέα Μέσα.
 • Η στρατηγική συνεργιών στο πλαίσιο της διανομής και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια, τόσο σε επίπεδο προγράμματος όσο και σε εμπορική πολιτική.
 • Το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο και ειδικότερα τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης νέων πηγών εσόδων.
 • Τα ειδικά ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας, τόσο στην διάσταση της διαχείρισης κόστους όσο και σε αυτήν των νέων προϊόντων και αγορών.
 • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
 • RESEARCH PARTNER
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ